ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

  Article By : Marinos Kineyirou|  Published at : Politis Newspaper| 07-07-2013

Μαρίνος Κυναιγείρου : Πρόεδρος Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου – Πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Λάρνακας / Αμμοχώστου και Δημοπράτης Κτηματολογίου

Marinos Kineyirou Manager of Marinos Estate Agencies LTD
Marinos Kineyirou Manager of Marinos Kineyirou Estate Agencies LTD

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Την απογοήτευση του εκφράζει ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου σχετικά με την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας για την χαλάρωση των περιορισμών στις συναλλαγές, η οποία επιτρέπει τον τερματισμό κατάθεσης προθεσμίας με σκοπό την αγορά ακίνητης περιουσίας. Συγκεκριμένα, η διαφοροποίηση περιλαμβάνεται στο 16ο διάταγμα που εκδόθηκε στις 21/06/2013 και προβλέπει ότι δεν απαγορεύεται ο τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας (γραμματίου) πριν από την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της, εάν το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή αγοράς ακίνητης περιουσίας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ως προϋποθέσεις τίθενται , ότι η πληρωμή θα καταβάλλεται απ΄ευθείας σε λογαριασμό δανείου του πωλητή της ακίνητης περιουσίας εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος και ότι το συγκεκριμένο δάνειο θα πρέπει να παραχωρείται στον πωλητή πριν την έναρξη ισχύος του πρώτου διατάγματος με το οποίο επιβάλλονταν περιοριστικά μέτρα στις συναλλαγές. Ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου θεωρεί παραπλανητική την ανακοινώση της Κεντρικής Τράπεζας από την στιγμή που το μέτρο αυτό ισχύει για τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό και δεν καλύπτει πράξεις μεταξύ διαφορετικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών καθώς επίσης ότι μέχρι και σήμερα ο τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας (γραμματίου) είχε ισχύ για τον ίδιο καταθέτη με σκοπό την εξόφλιση υφιστάμενων δανείων από την ίδια τράπεζα.

Μοναδική διαφορά στο μέτρο της Κεντρικής Τράπεζας είναι ότι δίνεται η δυνατότητα να γίνει μεταφορά χρημάτων μεταξύ μόνο δύο πελατών της και με σκοπό την εξόφλιση υφιστάμενων δανείων που αφορούν μόνο αγορά ακίνητης περιουσίας, αφού αποδεχτεί ότι το δάνειο του πωλητή έγινε μόνο για αγορά του συγκεκριμένου ακίνητου και δεν υπάρχουν διαθέσιμοι άλλοι πώροι για την εξόφλησή του. Δηλαδή επαρκή πιστωτικά υπόλοιπα σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος για κάλυψη της πληρωμής.

Το αποτέλεσμα για το μέτρο αυτό δεν αποτελεί θετική εξέλιξη για την αγορά ακίνητης περιουσίας αφού απεγκλωβίζει ελάχιστα δεσμευμένα κεφάλαια και δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων. Το να υπάρξει περίπτωση ενδιαφερόμενος αγοραστής να βρίσκεται στην ίδια τράπεζα με ενδιαφερόμενο πωλητή είναι σπάνιο και δεν προσφέρεται για πράξεις μεταξύ εγγεγραμμένων κτηματομεσιτικών γραφείων και πελατών τους.

Η βασική προϋπόθεση για ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων είναι το μετρό της Κεντρικής Τράπεζας να επεκταθεί άμεσα ούτως ώστε να καλύπτει και πράξεις μεταξύ διαφορετικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η απόρριψη αιτήματος πελάτη για αγορά ακίνητου από την Επιτροπή Εγκρίσεων της Κεντρικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα , πελάτης του Συνδέσμου ενδιαφέρθηκε για αγορά ακίνητου στην Κύπρο πληρώνοντας και την προκαταβολή για την εν λόγω αγορά, αλλά η Επιτροπή Εγκρίσεων της Κεντρικής Τράπεζας μέσω της Ελληνικής Τράπεζας του αρνήθηκε να του δώσει τα χρήματά του τα όποια είχε σε γραμμάτιο και προορίζονταν μόνο για την αγορά του ακίνητου με αποτέλεσμα η πράξη να μην διεκπεραιωθεί. Πιο συγκεκριμένα ο αγοραστής ζήτησε όπως διακοπεί η συνέχιση του γραμματίου του από την τράπεζα για τον λόγο ότι επιθυμεί την αγορά ακίνητου προσκομίζοντας το πωλητήριο έγγραφο καθώς και την απόδειξη προκαταβολής. Η Ελληνική Τράπεζα του απάντησε αρνητικά με τον ισχυρισμό ότι το αίτημα του έχει απορριφτεί από την Επιτροπή Εγκρίσεων της Κεντρικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα με επιστολή 10 Μάιου 2013 η τράπεζα ενημερώνει τον πελάτη της και αγοραστή τα εξής:

Αγαπητέ κύριε,

Σας πληροφορούμε ότι δυστυχώς η αίτηση η όποια έχουμε υποβάλει εκ μέρους σας, προς την Επιτροπή Εγκρίσεων της Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με το Διάταγμα Περιοριστικών Μέτρων στην Διακίνηση Κεφαλαίων και για την όποια ζητούσατε τον τερματισμό των υφιστάμενων εμπρόθεσμων καταθέσεών σας για αγορά ακίνητου , έχει απορριφτεί.

Όπως τονίζει ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου με τα χρήματα αυτά ο πωλητής του ακίνητου θα εξοφλούσε δάνειο που έχει με την Λαϊκή Τράπεζα. Συγκεκριμένα ο πελάτης αυτός έχασε 400.000 ευρώ από αξιόγραφα της Λαϊκής Τράπεζας καθώς και 100.000 ευρώ σε μετοχές. Αποτέλεσμα η χρεωκοπία του αναφερόμενου πελάτη και η άμεση ανάγκη για πώληση της περιουσίας του με σκοπό την πληρωμή των δανείων του. Χρεωκοπία η όποια οφείλεται καθαρά στην Κεντρική Τράπεζα και όχι στον ίδιο. Τα πρωτόγνωρα αυτά μετρά δεν δίνουν κίνητρα για αναθέρμανση της Κυπριακής Κτηματαγοράς και σε συνδυασμό με τα νέα δεδομένα στο τραπεζικό σύστημα, τις καθημερινές εξελίξεις στην οικονομία και τα επώδυνα μέτρα που λαμβάνονται για την διάσωσή της τελικά δεν απεγκλωβίζουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων που απεγνωσμένα προσπαθούν να πουλήσουν τα ακίνητά τους και να κάνουν τακτοποίηση των δανείων τους.

Παρόλη την μείωση τιμών που παρατηρείται στα ακίνητα μεγάλες ευκαιρίες χάνονται λόγο τον παραπάνω υφιστάμενων προβλημάτων με αποτέλεσμα πωλητές και αγοραστές να βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα οικονομικά διλήμματα. Ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για αγορές ακινήτων από Κύπριους Επενδύτες , τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα τους έχουν κρατήσει σε στάση αναμονής με αποτέλεσμα να υπάρχει δικαιολογημένα   μείωση της πώλησης των ακινήτων κατά 52% το πρώτο πεντάμηνο του 2013.

Με το σταγονόμετρο γίνονται οι πράξεις στο κτηματολόγιο αφού σύμφωνα με τα στατιστικά του στοιχειά κατατεθήκαν μόλις 214 πωλητήρια έγγραφα τον Μάιο σε σύγκριση με 854 την αντίστοιχη περίοδο του 2012 καταγράφοντας μείωση 75% και αυτό οφείλεται στα αδιαπραγμάτευτα και σκληρά μέτρα που υιοθέτει η Κεντρική Τράπεζα. Η μεγάλη μείωση Μαΐου άγγιξε το 52% αφού κατατέθηκαν μόλις 1512 πωλητήρια σε σύγκριση με 3167 το πεντάμηνο του 2012. Συγκεκριμένα στην Λευκωσία είχαμε μείωση 90%, Λεμεσό 71% , Λάρνακα 65% , Αμμόχωστος 8% ενώ η Πάφος 59%.

Εντύπωση προκαλεί στον σύνδεσμο ότι με αυτά τα επίσημα στοιχειά του Κτηματολογίου καμία πρόνοια δεν έχει μέχρι σήμερα παρθεί από την Κεντρική Τράπεζα για την διάσωση της Κυπριακής Κτηματαγοράς που μέχρι τώρα ήταν η ραχοκοκαλιά της Κυπριακής Οικονομίας. Σύμφωνα με μία από τις πρόνοιες του μνημονίου είναι οι αναγκαστικές πωλήσεις (ενυπόθηκων ακινήτων) σε δημόσιο πλειστηριασμό. Η μη απελευθέρωση από την Κεντρική Τράπεζα των πράξεων μεταξύ διαφορετικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και όχι μονό εντός του ιδίου θα εγκλωβίσει των κάθε πωλητή και με μαθηματική ακρίβεια τον οδηγεί στην καταστροφή του.

Ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου τονίζει για ακόμα μια φορά ότι η πλέον ασφαλή επένδυση παραμένουν τα ακίνητα. Η αγορά ακίνητου είναι μια σίγουρη επένδυση και οι παραδοσιακές μορφές επένδυσης (μετοχές , ταμιευτήριο κ.ο.κ.) δεν προσφέρουν αποδόσεις. Η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να αναλάβει δράση για την διάσωση της Κυπριακής Κτηματαγοράς , γιατί με την λύση των προβλημάτων της θα δοθούν και άμεσα κίνητρα για την λειτουργία όλου του κλάδου των εταιριών που ασχολούνται με αυτή. Η σωστοί χειρισμοί για έναν ολοκληρωμένο σχέδιο διάσωσης της Κυπριακής Κτηματαγοράς θα φέρει την αλλαγή και θα δώσει το έναυσμα για την αναζωπύρωσή της τονίζει ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου .

Use our comprehensive online Cyprus property finder service to find properties to buy, to rent or to sell. Also, we provide property management services and the latest Cyprus real estate news in the news section of the website. Marinos Kineyirou real estate agents, specialize in the Cyprus property market with exclusive properties in the cities of Limassol, Nicosia, Pafos, Larnaca, Famagusta, Protaras and Ayia Napa.

http://www.marinosestates.com/el

All Articles

Leave a Reply
Marinos Real Estate by Marinos Estates - Powered by Marinos Estates